Ako sa učíme anglicky

Obsahová náplň kurzu:

  • Každá hodina prebieha len v anglickom jazyku
  • Príbehy z reálneho sveta očami štyroch detských postavičiek
    • Unikátny vzdelávací projekt z Vydavateľstva OXFORD University Press  s názvom „PLAY TIME
    • Interaktívna forma práce lektorky s deťmi na hodine s veselou maňuškou -  opičkou Monkey
    • Dôraz kladený na osvojovanie si angličtiny prirodzeným spôsobom prostredníctvom príbehov
    • Hravá a zábavná forma s pesničkami, riekankami,  rolovými hrami a hraním príbehov

© 2015 Nezbedná Stonožka - súkromné detské centrum
Autorské právo na titulke: 123RF Reklamní fotografie

logo1