Novinka! Logopedická skupina

Máte dieťa ktoré zle rozpráva? Zle vyslovuje samohlásky alebo spoluhlásky? Plánujete ho dať do škôlky a bojíte sa, že nebude vedieť správne komunikovať? Potrebuje individuálny prístup a citlivé riešenie jeho ťažkostí v reči?

Potom máme pre Vás novinku!
Od septembra 2018 začíname v našom detskom centre inkluzívne vzdelávať deti s narušenou komunikačnou schopnosťou pod záštitou odborného garanta Centra špeciálnopedagogického poradenstva poskytujúceho logopedickú intervenciu

logo centrum

Detičky prijaté do tejto skupiny budú včlenené do kolektívu zdravo hovoriach detí v zmysle inkluzívneho vzdelávacieho prístupu

  • Intenzivny každodenný logopedický program spojený s poradenstvom pre rodičov
  • Deti budú absolvovať klasický denný režim detského centra tak ako iné deti navyše obohatený  o pravidelnú logopedickú  činnosť alebo aktivitu
  • Program je určený a možný  pre deti od 3 rokov s poruchou vývinu reči alebo slabou slovnou zásobou, ťažkosťami vo výslovnosti, neplynulosťou v reči
  • Program je určený pre rodičov, ktorí majú záujem aby sa ich dieťa zlepšilo v slovnom prejave, kladú dôraz na individuálny prístup, denný logopedický tréning, aplikovanie moderných trendov v logopédii, priblíženie sa na dieťaťu potrebnú úroveň
  • Kvalifikovaná logopédka (pracujúca pod odborným dohľadom CŠPP na Karpatskej) zabezpečí denný tréning individuálnou formou, vďaka ktorému bude vaše dieťatko napredovať  v reči rýchlejšie. V prostredí medzi svojimi kamarátmi sa naučí suverénnej komunikácii.
  • Efektívne metódy zdokonaľovania reči zacielené na artikuláciu, gramatické cvičenia, rozširovanie slovnej zásoby, plynulosti reči, s pomôckami „šitými na mieru“ pre konkrétne dieťa
  • Garantujeme kvalifikovaného logopéda s vysokoškolským vzdelaním v odbore logopédia, ktorý je súčasťou nášho tímu, stane sa partnerom sprevádzajúcim vaše dieťa a pomôže mu dostať sa vďakazdravej komunikácii ďalej
  • Odborný akreditovaný garant, ktorý vykonáva aj poradenstvo pre rodičov
  • Prijateľné mesačné školné 400 Eur

© 2015 Nezbedná Stonožka - súkromné detské centrum
Autorské právo na titulke: 123RF Reklamní fotografie

logo1